Bergvärmeborrning

Välkommen till oss på AB Di Tech. Vi arbetar med bergvärmeborrning över hela Västra Götaland med utgångspunkt Vårgårda.
Vi hjälper er med bergvärmeborrning om du bor i Alingsås, Borås, Lerum, Göteborg, Stenungssund, Uddevalla, Lidköping, Vara, Vänersborg med mera.

Bergvärmeborrning är vår huvudsakliga syssla. Vi har tre borriggar som vi åker runt med i Göteborgsområdet samt övriga Västra Götaland.
Vi utför dels själva borrningen, grävning och rördragning fram till fastigheten.

Vi samarbetar med ett stort antal VVS-företag och förmedlar gärna kontakt med en VVS-firma som kan ordna den invändiga installationen åt dig.

Installation av bergvärme är en investering som betalar sig efter bara några år

Läs mer om hur vi, som en av System Avantis medlemsentreprenörer, arbetar.

Grundvattnet i Sverige håller en relativt konstant temperatur på 6–8 grader under året. I berggrundens sprickor finns stora volymer grundvatten och på de djup som används för bergvärme håller berggrunden samma temperatur som grundvattnet. Med hjälp av en bergvärmepump så transporteras sedan värmen från berggrunden och grundvattnet upp och fördelas ut i huset.

Även markens förutsättningar spelar en stor roll i hur effektiv en bergvärmeborrning blir. Ju längre söderut desto mindre djupt behöver man generellt borra för bergvärme. Dessutom påverkar markens fuktighet. Är det mycket vatten i marken så finns det också mer värme att hämta. Det bidrar även till en billigare borrning.

Själva bergvärmeborrningen är inte det mest kostsamma vid en installation, utan det är foderröret. Den faktiska bergvärmeborrningen kan kosta några hundralappar per meter borrdjup, foderrör å andra sidan kostar mellan 500-900 kronor per meter.

Bergvärmeborrning i trånga utrymmen med väldigt lite åverkan.