Vattenbrunn

Välkommen till oss på AB Di Tech. Vi arbetar med borrning för vattenbrunn över hela Västra Götaland med utgångspunkt Vårgårda.
Vi hjälper er med vattenbrunn om du bor i Alingsås, Borås, Lerum, Göteborg, Stenungssund, Uddevalla, Lidköping, Vara, Vänersborg med mera.

Borrning för vattenbrunn är vår huvudsakliga syssla. Vi har tre borriggar som vi åker runt med i Göteborgsområdet samt övriga Västra Götaland.
Vi utför dels själva borrningen för vattenbrunn, grävning och rördragning fram till fastigheten.

En modern vattenbrunn håller länge och är bättre skyddad mot föroreningar än grävda brunnar som tar upp ytvatten.Vattenbrunn borrning efter vatten för egen brunn

Där det saknas kommunalt vatten kan vi erbjuda tjänsten borrning av vattenbrunn. En vattenbrunn förväntas i allmänhet leverera 1200 liter per dag för ett typiskt hushåll. Normal vattenanvändning anses vara 200 l/dag per person.

Bergarten och avlagringar som finns i marken påverkar både tillrinning och kvalitet på vattnet i en borrad vattenbrunn. Det är viktigt med lokalkännedom om närliggande vattenbrunnar. Det är också viktigt att placera brunnen rätt i förhållande till exempelvis avloppsbrunnar eller jordbruksanläggningar.

Efter en genomgång av förutsättningarna runt fastigheten för er vattenbrunn borrar vi tills vi hittar vatten men aldrig över 120 m djupt.

Ger inte brunnen önskad mängd vatten/dygn så spolas er vattenbrunn med högt vattentryck eller så görs en sprängning för att öppna upp bergssprickorna för att öka tillrinningen.

Borrning vattenbrunn

Borrkax kallas borresterna och den massan måste transporteras bort om den inte går att fördelas ut på plats. Det behövs en container för att frakta bort materialet för deponi.

Våra maskiner är anpassade för att klara de flesta uppdrag. Maskinerna har höga miljöprestanda och vi använder typgodkända produkter. Vi levererar allt tillhörande vattenanläggningen Vid behov installerar vi vattenrening. Vi upprättar erforderlig dokumentation som brunnsprotokoll och pumpunderhållsinformation.