Brunnsborrning

Välkommen till oss på AB Di Tech. Vi arbetar med brunnsborrning över hela Västra Götaland med utgångspunkt Vårgårda.
Vi hjälper er med brunnsborrning om du bor i Alingsås, Borås, Lerum, Göteborg, Stenungssund, Uddevalla, Lidköping, Vara, Vänersborg med mera.

Brunnsborrning för vattenförsörjning är inte bara att göra ett hål i marken. Placering av brunnen och borrtekniken man använder är avgörande för rätt vattenmängd efter de behov du har. De  lokala förutsättningar vid brunnsborrning spelar stor roll både med avseende på vattenmängd och vattenkvalité där man skall utföra vattenborrning.

Efter avslutad borrning får du ett borrbevis som är ett intyg på att du har höjt värdet på din fastighet. Borrbeviset är även viktigt om det behöver göras framtida arbeten i brunnen, då det innehåller specifik information med avseende på brunnens utförande.

Brunnsborrning om du bor i Alingsås, Borås, Lerum, Göteborg, Stenungssund, Uddevalla, Lidköping, Vara, Vänersborg med mera.